”Mitä on Vertaistukihenkilötoiminta?”

Vertaistoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa ihmisten auttamista ja tukemista tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Keliakiayhdistysten toiminnassa vertaistoiminnalla on keskeinen merkitys. Yhdistyksissä toimii vertaistukihenkilöitä, jotka tarjoavat keliakiaan sairastuneille omakohtaista kokemustietoa ja tukea. Toiminnan lähtökohtana ovat tuettavan tarpeet, ja tuki täydentää läheisten, ystävien ja terveydenhuollon ammatti-henkilöstön antamaa ohjausta.

 

Vertaistukihenkilölle tärkeitä ominaisuuksia ovat mm.

  • On sinut keliakian kanssa (omasta tai lähiomaisen keliakiadiagnoosista vähintään vuosi.)
    Hallitsee riittävässä määrin arkitiedon sairaudesta ja sen hoidosta. Päivittää keliakiatietojaan.
  • On hyvä kuuntelija, on läsnä. Tukee ja antaa neuvoja.
  • Tunnistaa oman roolinsa kokemustiedon välittäjänä. Neuvot ja ohjeet perustuvat tutkittuun asiatietoon, ei omiin mielipiteisiin. Ei ole ammattiavun tarjoaja, mutta osaa tarvittaessa ohjata ammattiavun pariin.
  • On sosiaalinen, empaattinen, tiedonhaluinen, suvaitsevainen ja avarakatseinen.

Vertaistukihenkilöihin voi ottaa yhteyttä soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

Pirkanmaan Keliakiayhdistyksen vertaistukihenkilöiden yhteyshenkilö on Tarja Aalto,
gsm 050 345 0862 ja sähköposti tarja.kotakorpi@gmail.com